Кои сме ние

 

Управителен съвет на Сдружение "Български център на жените в технологиите"

 • Саша Безуханова, Основател, MoveBG - Председател на УС

 • Милена Думанова, Мениджър партньорска организация за Югоизточна Европа, Сиско Системс -  Зам. председател на УС

 • Проф. дфн Ана Пройкова, Катедра Атомна Физика, Софийски Университет - Член на УС

 • Яна Георгиева, Управляващ партньор, Езиков център АДВАНС - Член на УС 

 • Доц. дсн Румяна Стоилова, Директор, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН - Член на УС

Учредители:

 • Проф. дфн Ана Пройкова, Катедра Атомна Физика, Софийски Университет

 • Любомира Талева, Мениджър Човешки ресурси, AIG България

 • Милена Думанова, Мениджър партньорска организация за Югоизточна Европа, Сиско Системс

 • Милена Михайлова, Управляващ партньор, Арденси Консултинг

 • Нина Благоева, Генерален Директор, Ен Ди Би

 • Саша Безуханова, Директор Развиващи пазари, Хюлет-Пакард

 • Станимира Григорова, Директор Информационни технологии, Алфа Банк

 • Яна Георгиева, Управляващ партньор, Езиков център АДВАНС